Інформація про автора

Nikiforova, Ya. V., ДУ ≪Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України≫, Харків, Україна

  • № 1 (2019) - Оригінальні дослідження
    Ефективність та безпечність препарату адеметіоніну в корекції функції печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. Результати відкритого багатоцентрового порівняльного постмаркетингового дослідження
    Анотація  PDF