Інформація про автора

Chernova, V. M., ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

 • № 2 (2018) - Оригінальні дослідження
  Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням
  Анотація  PDF
 • № 5 (2018) - Оригінальні дослідження
  Взаємозв’язок між рівнем сироваткових маркерів запалення та метаболічними порушеннями при неалкогольній жировій хворобі печінки
  Анотація  PDF
 • № 6 (2018) - Огляди
  Мікро-РНК: властивості та роль у розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2019) - Оригінальні дослідження
  Нові патогенетичні механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому: фокус на мікроРНК
  Анотація  PDF
 • № 3 (2019) - Огляди
  Роль сироваткових біомаркерів у діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки
  Анотація  PDF (Русский)