Інформація про автора

Zaika, S. V., Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова, Україна

  • № 1 (2018) - Оригінальні дослідження
    Ураження шлунково-кишкового тракту у хворих із патологією серцево-судинної системи, які приймають ацетилсаліцилову кислоту: синдромальна діагностика та можливі шляхи корекції
    Анотація  PDF
  • № 1 (2018) - Лікарські засоби
    Проблемні питання сучасної фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: роль і місце прокінетиків
    Анотація  PDF
  • № 6 (2018) - Лікарські засоби
    Місце домперидону в лікуванні коморбідної патології стравоходу та шлунка (випадки із клінічної практики)
    Анотація  PDF
  • № 1 (2019) - Оригінальні дослідження
    Проблемні питання діагностики, лікування та контролю ерадикації інфекції Helicobacter pylori на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги (за результатами опитування лікарів первинної ланки)
    Анотація  PDF
  • № 3 (2019) - Оригінальні дослідження
    Критерії ефективного ацидоінгібування при проведенні антигелікобактерної фармакотерапії (за результатами експрес-гастро-рН-моніторингу)
    Анотація  PDF