Інформація про автора

Cherelyuk, N. I., ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

  • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
    Вплив немедикаментозного лікування на показники вуглеводного обміну у пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки та ожирінням
    Анотація  PDF