Інформація про автора

Fadieienko, G. D., ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

 • № 1 (2018) - Оригінальні дослідження
  Ефективність та безпечність препарату адаметіоніну в корекції функції печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. Результати відкритого порівняльного постмаркетингового дослідження
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2018) - Лікарські засоби
  Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту
  Анотація  PDF
 • № 2 (2018) - Оригінальні дослідження
  Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом
  Анотація  PDF