Інформація про автора

Fadieienko, G. D., ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

 • № 1 (2018) - Оригінальні дослідження
  Ефективність та безпечність препарату адаметіоніну в корекції функції печінки у пацієнтів зі стеатогепатитом. Результати відкритого порівняльного постмаркетингового дослідження
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 1 (2018) - Лікарські засоби
  Нові можливості лікування неалкогольного стеатогепатиту
  Анотація  PDF
 • № 2 (2018) - Оригінальні дослідження
  Особливості клінічної симптоматики та стану вісцеральної жирової тканини у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі метаболічного синдрому
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Механізми формування коморбідності гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та ішемічної хвороби серця
  Анотація  PDF
 • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
  Патогенетична роль вісцеральної жирової тканини в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у хворих з метаболічним синдромом
  Анотація  PDF
 • № 5 (2018) - Оригінальні дослідження
  Взаємозв’язок між рівнем сироваткових маркерів запалення та метаболічними порушеннями при неалкогольній жировій хворобі печінки
  Анотація  PDF
 • № 5 (2018) - Оригінальні дослідження
  Як проводять антигелікобактерну терапію в Україні (за даними аналізу Українського реєстру «Hp-EuReg — UKRAINE»)
  Анотація  PDF
 • № 6 (2018) - Огляди
  Нові напрями в лікуванні синдрому подразненого кишечника: акцент на мікробіоз
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 6 (2018) - Огляди
  Мікро-РНК: властивості та роль у розвитку та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 2 (2019) - Оригінальні дослідження
  Нові патогенетичні механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому: фокус на мікроРНК
  Анотація  PDF
 • № 2 (2019) - Лікарські засоби
  Нові можливості лікування діарейного синдрому в клініці внутрішніх хвороб
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 4 (2019) - Огляди
  Роль кишкової мікробіоти в розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки
  Анотація  PDF (Русский)
 • № 5 (2019) - Лікарські засоби
  Ефективність діосмектиту в лікуванні синдрому подразненого кишечника з діареєю
  Анотація  PDF (Русский)