Інформація про автора

Antoniv, A. A., ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

  • № 3 (2018) - Оригінальні дослідження
    Інтенсивність нітрозитивного та оксидативного стресу у хворих на неалкогольний стеатогепатит за коморбідності із хронічною хворобою нирок
    Анотація  PDF